Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, Efezským 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Efezským 3


Efezským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, Efezským 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.