Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Galatským 4,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4


Galatským, Kapitola 5

Galatským 5

Komentáře k verši :

Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Galatským 4,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.