Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, Galatským 5,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 5


Galatským, Kapitola 6

Efezským 1


Efezským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, Galatským 5,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.