Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oni se o vás horlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře; chtějí vás připravit o spásu a strhnout vás na svou stranu. Galatským 4,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 4

Galatským 5


Galatským, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Oni se o vás horlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře; chtějí vás připravit o spásu a strhnout vás na svou stranu. Galatským 4,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.