Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slib byl dán Abrahamovi a `jeho potomku´; nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku: je jím Kristus. Galatským 3,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Galatským 3

Galatským 4


Galatským, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Slib byl dán Abrahamovi a `jeho potomku´; nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku: je jím Kristus. Galatským 3,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.