Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Otevři svá vrata, Libanóne, ať tvé cedry pozře oheň. Zacharjáš 11,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 11


Zacharjáš, Kapitola 11

Zacharjáš 12


Zacharjáš, Kapitola 12

Komentáře k verši :

Otevři svá vrata, Libanóne, ať tvé cedry pozře oheň. Zacharjáš 11,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.