Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hle, přichází den Hospodinův. Budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Zacharjáš 14,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 14


Zacharjáš, Kapitola 14

Malachiáš 1


Malachiáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Hle, přichází den Hospodinův. Budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Zacharjáš 14,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.