Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I stalo se slovo Hospodina zástupů. Zacharjáš 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 8


Zacharjáš, Kapitola 8

Zacharjáš 9


Zacharjáš, Kapitola 9

Komentáře k verši :

I stalo se slovo Hospodina zástupů. Zacharjáš 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.