Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pak jsem se rozhlédl a vidím, hle, čtyři rohy. Zacharjáš 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zacharjáš 2


Zacharjáš, Kapitola 2

Zacharjáš 3


Zacharjáš, Kapitola 3


Zacharjáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Pak jsem se rozhlédl a vidím, hle, čtyři rohy. Zacharjáš 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.