Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Běda městu, které hubí, vzpurnému a potřísněnému!.Sofonjáš.3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3


Sofonjáš, Kapitola 3

Ageus 1


Ageus, Kapitola 1




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Běda městu, které hubí, vzpurnému a potřísněnému!.Sofonjáš.3,1





Počet veršů v Bibli je 31 167.