Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Běda městu, které hubí, vzpurnému a potřísněnému! Sofonjáš 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3


Sofonjáš, Kapitola 3

Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Běda městu, které hubí, vzpurnému a potřísněnému! Sofonjáš 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.