Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vzchop se, vzpamatuj, pronárode beze studu, Sofonjáš 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 2

Sofonjáš 3


Sofonjáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Vzchop se, vzpamatuj, pronárode beze studu, Sofonjáš 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.