Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Napřáhnu svou ruku na Judu, na všechny obyvatele Jeruzaléma, vyhladím z tohoto místa, co zůstalo z Baala, i jméno žreců a kněží, Sofonjáš 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 1

Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Napřáhnu svou ruku na Judu, na všechny obyvatele Jeruzaléma, vyhladím z tohoto místa, co zůstalo z Baala, i jméno žreců a kněží, Sofonjáš 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.