Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bóaz oslovil Rút: "Poslyš, má dcero. Nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Rút 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 2

Rút 3


Rút, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Bóaz oslovil Rút: "Poslyš, má dcero. Nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Rút 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.