Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a namítaly jí: "Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu." Rút 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Rút 1

Rút 2


Rút, Kapitola 2

Komentáře k verši :

a namítaly jí: "Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu." Rút 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.