Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. 1 Petrův 4,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Petrův 4

1 Petrův 5


1 Petrův, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. 1 Petrův 4,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.