Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením. Řekami rozpolcuješ zemi. Abakuk 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 3


Sofonjáš, Kapitola 1

Sofonjáš 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením. Řekami rozpolcuješ zemi. Abakuk 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.