Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto obětuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo; neboť skrze ně se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího pokrmu. Abakuk 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 2

Abakuk 3


Abakuk, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Proto obětuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo; neboť skrze ně se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího pokrmu. Abakuk 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.