Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jen se nepas pohledem na den svého bratra v den jeho neštěstí, neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby, nepošklebuj se jim v den soužení! Abdijáš 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1
Abdijáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Jen se nepas pohledem na den svého bratra v den jeho neštěstí, neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby, nepošklebuj se jim v den soužení! Abdijáš 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.