Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám! Jonáš 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 3

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám! Jonáš 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.