Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zhotovíš příbytek z deseti pruhů jemně tkaného plátna a z látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovíš je s umně vetkanými cheruby. Exodus 26,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 26

39 Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata.
40 Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.

Exodus, Kapitola 26

1 Zhotovíš příbytek z deseti pruhů jemně tkaného plátna a z látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovíš je s umně vetkanými cheruby.
2 Jeden pruh bude dlouhý dvacet osm loket a široký čtyři lokte. Takový bude jeden pruh. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry.
3 Pět pruhů bude navzájem po délce spojeno, a právě tak bude navzájem spojeno druhých pět.
4 Z fialového purpuru zhotovíš poutka na lemu toho pruhu, který bude na konci spojeného kusu. Stejně to uděláš na lemu krajního pruhu druhého spojeného kusu.
5 Uděláš také padesát poutek na jednom koncovém pruhu a padesát poutek uděláš na koncovém pruhu druhého spojeného kusu. Jednotlivá poutka budou naproti sobě.
6 Zhotovíš i padesát zlatých spon a sepneš jimi pruhy dohromady, takže příbytek bude spojen v jeden celek.
7 Zhotovíš též houně z kozí srsti pro stan nad příbytkem; jedenáct takových houní uděláš.
8 Jedna houně bude dlouhá třicet loket a široká čtyři lokte. Taková bude jedna houně. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry.
9 Zvlášť spojíš pět houní a zvlášť šest houní. Šestou houni na přední straně stanu přeložíš.
10 Uděláš také padesát poutek na lemu jedné houně, která bude na kraji spojeného kusu, a padesát poutek uděláš na lemu koncové houně druhého spojeného kusu.
11 Zhotovíš i padesát bronzových spon, provlékneš je poutky a stan sepneš, takže bude spojen v jeden celek.
12 Z toho, co bude ze stanových houní přesahovat, bude přesahující polovina houně viset přes zadní stranu příbytku.
13 Loket z té i oné strany, o nějž budou stanové houně větší, bude tvořit na bočních stranách příbytku převis, aby byl cele přikryt.
Exodus 26

14 Zhotovíš pro stan též přikrývku z beraních kůží zbarvených načerveno a navrch přikrývku z tachaších kůží.
15 Pro příbytek zhotovíš také desky z akáciového dřeva, aby se daly postavit.
16 Každá deska bude dlouhá deset loket a široká půldruhého lokte.
17 Každá bude mít dva čepy a jedna bude připojena k druhé; tak to provedeš na všech deskách pro příbytek.
18 Zhotovíš pro příbytek tyto desky: dvacet desek pro pravou jižní stranu.
19 Těch dvacet desek opatříš dole čtyřiceti stříbrnými patkami, po dvou patkách pod každou desku, k oběma jejím čepům.
20 I pro druhý bok příbytku, k severní straně, dvacet desek
21 a čtyřicet stříbrných patek, po dvou patkách pod každou desku.
22 Pro zadní stranu příbytku, k západu, zhotovíš šest desek.
23 Navíc zhotovíš dvě desky pro oba úhly příbytku při zadní straně.
24 Zdola budou přiloženy k sobě, navrchu budou těsně spojeny jedním kruhem. Tak tomu bude s oběma deskami v obou úhlech.
25 Bude tam tedy osm desek se stříbrnými patkami, celkem šestnáct patek, po dvou patkách pod každou deskou.
26 Zhotovíš také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku,
27 pět na druhém boku příbytku a dalších pět svlaků pro desky na zadní straně příbytku, k západu.
28 Prostřední svlak bude probíhat v poloviční výši desek od jednoho konce k druhému.
Komentáře k verši :

Zhotovíš příbytek z deseti pruhů jemně tkaného plátna a z látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovíš je s umně vetkanými cheruby. Exodus 26,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.