Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I pro druhý bok příbytku, k severní straně, dvacet desek Exodus 26,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 26

18 Zhotovíš pro příbytek tyto desky: dvacet desek pro pravou jižní stranu.
19 Těch dvacet desek opatříš dole čtyřiceti stříbrnými patkami, po dvou patkách pod každou desku, k oběma jejím čepům.
20 I pro druhý bok příbytku, k severní straně, dvacet desek
21 a čtyřicet stříbrných patek, po dvou patkách pod každou desku.
22 Pro zadní stranu příbytku, k západu, zhotovíš šest desek.
23 Navíc zhotovíš dvě desky pro oba úhly příbytku při zadní straně.
24 Zdola budou přiloženy k sobě, navrchu budou těsně spojeny jedním kruhem. Tak tomu bude s oběma deskami v obou úhlech.
25 Bude tam tedy osm desek se stříbrnými patkami, celkem šestnáct patek, po dvou patkách pod každou deskou.
26 Zhotovíš také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku,
27 pět na druhém boku příbytku a dalších pět svlaků pro desky na zadní straně příbytku, k západu.
28 Prostřední svlak bude probíhat v poloviční výši desek od jednoho konce k druhému.
29 Desky potáhneš zlatem a zhotovíš k nim zlaté kruhy pro vsunutí svlaků; také svlaky potáhneš zlatem.
30 Příbytek postavíš podle ustanovení, jak ti bylo ukázáno na hoře.
31 Zhotovíš také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Zhotovíš ji s umně vetkanými cheruby.
32 Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva, potažených zlatem; háčky na nich budou ze zlata. Sloupy budou na čtyřech stříbrných patkách.
Exodus 27

33 Zavěsíš oponu na spony a dovnitř tam za oponu vneseš schránu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od velesvatyně.
34 Ve velesvatyni vložíš na schránu svědectví příkrov.
35 Vně před oponu postavíš stůl a naproti stolu svícen při jižním boku příbytku; stůl dáš k severnímu boku.
36 Ke vchodu do stanu zhotovíš pestře vyšitý závěs z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.
37 K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem; háčky na nich budou ze zlata; odliješ pro ně také pět bronzových patek.

Exodus, Kapitola 27

1 Zhotovíš oltář z akáciového dřeva pět loket dlouhý a pět loket široký. Oltář bude čtyřhranný, vysoký tři lokte.
2 Jeho čtyři úhly opatříš rohy; ty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu. Potáhneš jej bronzem.
3 Zhotovíš k němu i hrnce na vybírání popela, lopaty a kropenky, vidlice a pánve na oheň. Všechno příslušné náčiní zhotovíš z bronzu.
4 Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu. Na čtyřech koncích mříže připevníš čtyři bronzové kruhy.
5 A zasadíš ji zdola pod obložení oltáře; mříž bude dosahovat až do poloviny oltáře.
6 Zhotovíš pro oltář i tyče; budou z akáciového dřeva a potáhneš je bronzem.
7 Tyče budou provléknuty skrze kruhy. Když bude oltář přenášen, budou tyče po obou jeho bocích.
8 Uděláš jej dutý z desek, jak ti bylo ukázáno na hoře; přesně tak jej udělají.
9 K příbytku uděláš také nádvoří. Na jižní, pravé straně nádvoří budou zástěny z jemně tkaného plátna, pro jednu stranu dlouhé sto loket.
10 Bude tam dvacet sloupů na dvaceti bronzových patkách; háčky ke sloupům a příčné tyče budou stříbrné.
Komentáře k verši :

I pro druhý bok příbytku, k severní straně, dvacet desek Exodus 26,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.