Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Svůj dům stavěl Šalomoun třináct let, než jej zcela dokončil: 1 Královská 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Královská 7


1 Královská, Kapitola 7

1 Královská 7

Komentáře k verši :

Svůj dům stavěl Šalomoun třináct let, než jej zcela dokončil: 1 Královská 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.