Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Potom se stalo, že zemřel král Amónovců a po něm se ujal království jeho syn Chanún. 2 Samuelova 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Samuelova 10


2 Samuelova, Kapitola 10

2 Samuelova 11


2 Samuelova, Kapitola 11

Komentáře k verši :

Potom se stalo, že zemřel král Amónovců a po něm se ujal království jeho syn Chanún. 2 Samuelova 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.