Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se třiceti tisíci, 2 Samuelova 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Samuelova 6


2 Samuelova, Kapitola 6

2 Samuelova 7


2 Samuelova, Kapitola 7

Komentáře k verši :

David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se třiceti tisíci, 2 Samuelova 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.