Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Zjevení Janovo 8,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 8


Zjevení Janovo, Kapitola 8

Zjevení Janovo 9


Zjevení Janovo, Kapitola 9

Komentáře k verši :

A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Zjevení Janovo 8,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.