Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král obeslal všechny starší z Judy a z Jeruzaléma, aby se k němu shromáždili. 2 Královská 23,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Královská 23


2 Královská, Kapitola 23

2 Královská 23

Komentáře k verši :

Král obeslal všechny starší z Judy a z Jeruzaléma, aby se k němu shromáždili. 2 Královská 23,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.