Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištejcům v dolině Posvátného stromu." 1 Samuelova 17,19›››
Bible
  • Nápověda
1 Samuelova 17

1 Samuelova 17
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.