Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. Jonáš 2,1›››
Bible
  • Nápověda
Jonáš 2


Jonáš, Kapitola 2


Jonáš, Kapitola 3

Jonáš 4


Jonáš, Kapitola 4

Počet veršů v Bibli je 31 167.