Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dva muži však zůstali v táboře, jeden se jmenoval Eldad a druhý Médad. I na nich spočinul duch, ačkoliv nepřišli ke stanu; byli totiž mezi zapsanými. Ti prorokovali v táboře. Numeri 11,26›››
Bible
  • Nápověda
Numeri 11


Numeri, Kapitola 12

Numeri 13


Numeri, Kapitola 13

Počet veršů v Bibli je 31 167.