Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův hod beránka. Leviticus 23,5›››
Bible
Leviticus 23

Leviticus 23
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.