Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Násilí se rozrostlo v hůl svévole. Nic nebude z nich, nic nebude z jejich hlučení s shlukování, nebude nad nimi bědováno. Ezechiel 7,11›››
Bible
Ezechiel 7

Ezechiel 8


Ezechiel, Kapitola 8
Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !