Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na Gáda se vrhne horda, on však hordě té do týla vpadne. Genesis 49,19›››
Bible
  • Nápověda
Genesis 49

Genesis 50


Genesis, Kapitola 50
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.