Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, Koloským 4,3›››
Bible
Koloským 4


Koloským, Kapitola 4

1 Tesalonickým 2


1 Tesalonickým, Kapitola 1


1 Tesalonickým, Kapitola 2
Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !