Pro tvůj hněv spějeme k svému konci zděšeni tvým rozhořčením. Žalmy 90,7›››
BiblePodpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !