Ester se však znovu přimlouvala před králem, padla mu k nohám a s pláčem ho prosila o milost, aby odvrátil pohromu, chystanou Agagovcem Hamanem, a to, co zamýšlel proti židům. Ester 8,3›››
Bible
Ester 8


Ester, Kapitola 8

Ester 9


Ester, Kapitola 9
Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !