Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Abraham se nato Chetejcům, lidu té země, uklonil Genesis 23,7›››
Bible
  • Nápověda
Genesis 23

Genesis 24


Genesis, Kapitola 24
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.