Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých nemocí. Lukáš 5,15›››
Bible
Lukáš 5

Lukáš 6


Lukáš, Kapitola 6
Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !