Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vyšel z vězení a stal se králem, narodil se jako chuďas a došel království. Kazatel 4,14›››
Bible
  • Nápověda
Kazatel 5


Kazatel, Kapitola 5

Kazatel 6


Kazatel, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Počet veršů v Bibli je 31 167.