Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Genesis 25,2›››
Bible
  • Nápověda
Genesis 25
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.