Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. Genesis 21,3›››
Bible
  • Nápověda
Genesis 21


Genesis, Kapitola 21

Genesis 21
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.