Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena. Leviticus 21,9›››
Bible
  • Nápověda
Leviticus 21

Leviticus 22


Leviticus, Kapitola 22

Počet veršů v Bibli je 31 167.