Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl. Židům 11,27›››
Bible
  • Nápověda
Židům 11

Židům 12


Židům, Kapitola 12
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.