Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Exodus 32,14›››
Bible
  • Nápověda
Exodus 32

Exodus 33


Exodus, Kapitola 33

Počet veršů v Bibli je 31 167.