Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jan byl svíce hořící a zářící, a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle. Jan 5,35›››
Bible
  • Nápověda
Jan 6


Jan, Kapitola 6

Počet veršů v Bibli je 31 167.