A nařídil: "Otevři okno na východ!" Když je otevřel, Elíša řekl: "Střel!" Střelil a on řekl: "Šíp záchrany Hospodinovy, šíp záchrany proti Aramovi. Úplně pobiješ Arama v Afeku." 2 Královská 13,17›››
Bible
2 Královská 13


2 Královská, Kapitola 14

2 Královská 14