Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. Přísloví 18,12›››
BibleČíslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.