Ale on zapřel: "Vůbec ho neznám." Lukáš 22,57›››
Bible
Lukáš 23


Lukáš, Kapitola 23
Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !