Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A zasadíš ji zdola pod obložení oltáře; mříž bude dosahovat až do poloviny oltáře. Exodus 27,5›››
Bible
  • Nápověda
Exodus 27

Exodus 28


Exodus, Kapitola 28
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.