Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu. Zjevení Janovo 14,19›››
Bible
Zjevení Janovo 15


Zjevení Janovo, Kapitola 15


Zjevení Janovo, Kapitola 16

Zjevení Janovo 16
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.