Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale jiní říkali s posměškem: "Jsou opilí!" Skutky apoštolské 2,13›››
Bible
  • Nápověda
Skutky apoštolské 2

Skutky apoštolské 2

Počet veršů v Bibli je 31 167.