Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
za Josefovce z pokolení Manasesovců předák Chaníel, syn Efódův, Numeri 34,23›››
Bible
  • Nápověda
Numeri 34


Numeri, Kapitola 35

Numeri 35
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Počet veršů v Bibli je 31 167.