Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V jeho stanu se zabydlí, co mu nepatřilo, po jeho příbytku bude roztroušena síra. Jób 18,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 18

13 Ať po kusech sžírá jeho kůži, ať mu Kníže smrti pozře údy.
14 Vytržen z bezpečí svého stanu musí kráčet v náruč Krále hrůzy.
15 V jeho stanu se zabydlí, co mu nepatřilo, po jeho příbytku bude roztroušena síra.
16 Zdola mu uschnou kořeny a svrchu mu uvadnou větve.
17 Jeho památka vymizí ze země, nezůstane po něm nikde jméno.
18 Vyženou ho ze světla do temnot, zapudí ho pryč ze světa.
19 Nezůstane mu nástupce a následník v jeho lidu, z místa, kde pobývá, nikdo nevyvázne.
20 Nad jeho dnem strnou děsem na západě, na východě se jich zmocní hrůza.
21 Tak to dopadne s příbytky bídáků, s místem, kde neznali Boha."

Jób, Kapitola 19

1 Jób na to odpověděl:
2 "Jak dlouho ještě mě budete trápit a mučit svými řečmi?
3 Nejméně desetkrát už jste mi utrhali na cti. Vy se nestydíte se mnou tak nestoudně jednat?
4 I kdybych opravdu chybil, mé pomýlení zůstane na mně.
5 Chcete se opravdu nade mne vynášet a tupit mě svými domluvami?
6 Uznejte přece, že mi Bůh křivdí, zatáhl kolem mne loveckou síť.
Jób 19

7 Úpím-li pro násilí, zůstávám bez odpovědi, o pomoc volám a zastání není.
8 Mou cestu zahradil zdí, že nemohu projít, mé stezky obestřel temnem.
9 Mou slávu ze mne svlékl a sňal korunu z mé hlavy.
10 Ze všech stran mě boří, abych zašel, vyvrátil mou naději jako strom.
11 Rozpálil se na mě hněvem, považuje mě za svého protivníka.
12 Společně přitáhly jeho houfy, navršily proti mně svou cestu a táboří kolem mého stanu.
13 Mé bratry ode mne vzdálil, moji známí se mi odcizili,
14 moji příbuzní mě opustili, kdo se ke mně znali, zapomněli na mě.
15 Hosté mého domu i mé služky mě pokládají za cizího, v jejich očích jsem cizozemec.
16 Když zavolám na otroka, neodpoví, svými ústy se ho musím doprošovat.
17 Můj dech se oškliví i mé ženě, vlastním dětem páchnu.
18 I padouši se mě štítí, když chci povstat, spílají mi,
19 všichni moji důvěrní přátelé si mě hnusí, ti, které jsem miloval,se ke mně obracejí zády.
20 Jsem vyzáblý, kost a kůže, vyvázl jsem jenom s kůží kolem zubů.
21 Smilujte se, smilujte se nade mnou, přátelé moji, neboť se mě dotkla ruka Boží.
Komentáře k verši :

V jeho stanu se zabydlí, co mu nepatřilo, po jeho příbytku bude roztroušena síra. Jób 18,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.