Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zhotovil také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku, Exodus 36,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 36

29 Zdola byly přiloženy k sobě, navrchu byly těsně spojeny jedním kruhem. Tak učinil s oběma deskami v obou úhlech.
30 Bylo tam tedy osm desek se stříbrnými patkami, celkem šestnáct patek, po dvou patkách pod každou deskou.
31 Zhotovil také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku,
32 pět na druhém boku příbytku a dalších pět svlaků pro desky na zadní straně příbytku, k západu.
33 Udělal i prostřední svlak, aby probíhal v poloviční výši desek od jednoho konce k druhému.
34 Desky potáhl zlatem a zhotovil k nim zlaté kruhy pro vsunutí svlaků; rovněž svlaky potáhl zlatem.
35 Zhotovil také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Zhotovil ji s umně vetkanými cheruby.
36 Udělal pro ni čtyři sloupy z akáciového dřeva a potáhl je zlatem; háčky na nich byly ze zlata; odlil pro ně také čtyři stříbrné patky.
37 Ke vchodu do stanu zhotovil pestře vyšitý závěs z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.
38 K tomu pět sloupů s háčky; jejich hlavice a příčné tyče potáhl zlatem. Jejich pět patek bylo z bronzu.

Exodus, Kapitola 37

1 Besaleel zhotovil schránu z akáciového dřeva dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.
2 Obložil ji uvnitř i zvnějšku čistým zlatem a opatřil ji dokola zlatou obrubou.
3 Odlil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k čtyřem jejím hranám; dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.
4 Zhotovil tyče z akáciového dřeva a potáhl je zlatem.
5 Tyče prostrčil kruhy po stranách schrány, aby bylo možno schránu nést.
Exodus 37

6 Zhotovil příkrov z čistého zlata dva a půl lokte dlouhý a jeden a půl lokte široký.
7 Potom zhotovil dva cheruby ze zlata; dal je vytepat na oba konce příkrovu.
8 Jeden cherub byl na jednom konci a druhý cherub na druhém konci. Udělal cheruby na příkrov, na oba jeho konce.
9 Cherubové měli křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly zastírali příkrov. Tvářemi byli obráceni k sobě; hleděli na příkrov.
10 Zhotovil stůl z akáciového dřeva dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký.
11 Obložil jej čistým zlatem a opatřil jej dokola zlatou obrubou.
12 Udělal mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště udělal dokola zlatou obrubu.
13 Odlil pro něj čtyři zlaté kruhy a připevnil je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.
14 Kruhy byly těsně u lišty, aby držely tyče na nošení stolu.
15 Tyče zhotovil z akáciového dřeva a potáhl je zlatem; sloužily k nošení stolu.
16 Zhotovil také nádoby, které patří na stůl, mísy, pánvičky, obětní misky a konvice, používané k úlitbě, vše z čistého zlata.
17 Zhotovil svícen z čistého zlata. Svícen měl vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy byly s ním zhotoveny z jednoho kusu.
18 Z jeho stran vycházelo šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.
19 Na jednom prutu byly tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.
20 Na svícnu byly čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy.
Komentáře k verši :

Zhotovil také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku, Exodus 36,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.