Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Asyrský král táhl celou zemí, přitáhl až k Samaří a obléhal je tři léta. 2 Královská 17,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Královská 17

2 Královská 17

Komentáře k verši :

Asyrský král táhl celou zemí, přitáhl až k Samaří a obléhal je tři léta. 2 Královská 17,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.