Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale když do dvacátého třetího roku vlády krále Jóaše kněží poškozené části domu ještě neopravili, 2 Královská 12,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Královská 12

2 Královská 13


2 Královská, Kapitola 13

Komentáře k verši :

Ale když do dvacátého třetího roku vlády krále Jóaše kněží poškozené části domu ještě neopravili, 2 Královská 12,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.