Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Všechen lid země se radoval a v městě nastal klid. - Atalju usmrtili mečem v královském domě. 2 Královská 11,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Královská 12


2 Královská, Kapitola 12

2 Královská 13


2 Královská, Kapitola 13

Komentáře k verši :

Všechen lid země se radoval a v městě nastal klid. - Atalju usmrtili mečem v královském domě. 2 Královská 11,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.