Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I zřídil tam oltář a nazval jej Él je Bůh Izraelův. Genesis 33,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Genesis 34


Genesis, Kapitola 34

Genesis 34
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

I zřídil tam oltář a nazval jej Él je Bůh Izraelův. Genesis 33,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.