Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Onoho dne vytáhl král Jóram ze Samaří a povolal do zbraně celý Izrael. 2 Královská 3,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Královská 3

2 Královská 4


2 Královská, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Onoho dne vytáhl král Jóram ze Samaří a povolal do zbraně celý Izrael. 2 Královská 3,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.