Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A voda je zdravá až dodnes podle Elíšova slova, které promluvil. 2 Královská 2,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Královská 3


2 Královská, Kapitola 3

2 Královská 3

Komentáře k verši :

A voda je zdravá až dodnes podle Elíšova slova, které promluvil. 2 Královská 2,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.