Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Baeša ho usmrtil v třetím roce vlády judského krále Ásy a kraloval místo něho. 1 Královská 15,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Královská 15


1 Královská, Kapitola 16

1 Královská 16
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Baeša ho usmrtil v třetím roce vlády judského krále Ásy a kraloval místo něho. 1 Královská 15,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.