Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ása činil to, co je správné v Hospodinových očích, jako jeho otec David. 1 Královská 15,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Královská 15

1 Královská 16


1 Královská, Kapitola 16

Komentáře k verši :

Ása činil to, co je správné v Hospodinových očích, jako jeho otec David. 1 Královská 15,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.