Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Válka mezi Rechabeámem a Jarobeámem trvala po všechna ta léta. 1 Královská 14,30›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Královská 15


1 Královská, Kapitola 15

1 Královská 15

Komentáře k verši :

Válka mezi Rechabeámem a Jarobeámem trvala po všechna ta léta. 1 Královská 14,30

Počet veršů v Bibli je 31 167.