Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I vrátil se s ním, jedl chléb v jeho domě a pil vodu. 1 Královská 13,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Královská 13

1 Královská 14


1 Královská, Kapitola 14

Komentáře k verši :

I vrátil se s ním, jedl chléb v jeho domě a pil vodu. 1 Královská 13,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.