Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I Adónijáš vstal a ze strachu před Šalomounem šel a chytil se rohů oltáře. 1 Královská 1,50›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Královská 2


1 Královská, Kapitola 2

1 Královská 2

Komentáře k verši :

I Adónijáš vstal a ze strachu před Šalomounem šel a chytil se rohů oltáře. 1 Královská 1,50

Počet veršů v Bibli je 31 167.