Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král David odpověděl: "Zavolejte mi Bat-šebu." Vešla před krále a zůstala před ním stát. 1 Královská 1,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Královská 1

1 Královská 2


1 Královská, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Král David odpověděl: "Zavolejte mi Bat-šebu." Vešla před krále a zůstala před ním stát. 1 Královská 1,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.