Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A hle, teď se stal králem Adónijáš, a ty, králi, můj pane, o tom nevíš. 1 Královská 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Královská 1

1 Královská 1

Komentáře k verši :

A hle, teď se stal králem Adónijáš, a ty, králi, můj pane, o tom nevíš. 1 Královská 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.