Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pojď tedy, poradím ti, jak se zachráníš ty i tvůj syn Šalomoun. 1 Královská 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Královská 1

1 Královská 1

Komentáře k verši :

Pojď tedy, poradím ti, jak se zachráníš ty i tvůj syn Šalomoun. 1 Královská 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.