Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Íš-bóšet nebyl s to ozvat se Abnérovi ani slovem, protože se ho bál. 2 Samuelova 3,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Samuelova 3

2 Samuelova 3

Komentáře k verši :

Íš-bóšet nebyl s to ozvat se Abnérovi ani slovem, protože se ho bál. 2 Samuelova 3,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.