Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ať se mnou Bůh udělá, co chce! Učiním pro Davida, co mu přisáhl Hospodin. 2 Samuelova 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Samuelova 3

2 Samuelova 3

Komentáře k verši :

Ať se mnou Bůh udělá, co chce! Učiním pro Davida, co mu přisáhl Hospodin. 2 Samuelova 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.