Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak padli bohatýři uprostřed boje, Jónatan na tvých návrších skolen! 2 Samuelova 1,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Samuelova 2


2 Samuelova, Kapitola 2

2 Samuelova 2

Komentáře k verši :

Tak padli bohatýři uprostřed boje, Jónatan na tvých návrších skolen! 2 Samuelova 1,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.