Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
David zavolal jednoho z družiny a poručil: "Přistup a sraz ho!" A on ho ubil k smrti. 2 Samuelova 1,15›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Samuelova 1

2 Samuelova 2


2 Samuelova, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

David zavolal jednoho z družiny a poručil: "Přistup a sraz ho!" A on ho ubil k smrti. 2 Samuelova 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.