Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
David se ho zeptal: "Odkud jdeš?" On mu řekl: "Unikl jsem z izraelského tábora." 2 Samuelova 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Samuelova 1


2 Samuelova, Kapitola 1

2 Samuelova 2


2 Samuelova, Kapitola 2

Komentáře k verši :

David se ho zeptal: "Odkud jdeš?" On mu řekl: "Unikl jsem z izraelského tábora." 2 Samuelova 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.