Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
do Chebrónu a na všechna místa, kam David se svými muži chodíval. 1 Samuelova 30,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 31


1 Samuelova, Kapitola 31

2 Samuelova 1


2 Samuelova, Kapitola 1

Komentáře k verši :

do Chebrónu a na všechna místa, kam David se svými muži chodíval. 1 Samuelova 30,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.