Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak vysvobodil David všechno, co Amálekovci pobrali; i obě své ženy David vysvobodil. 1 Samuelova 30,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Samuelova 30

1 Samuelova 31


1 Samuelova, Kapitola 31


2 Samuelova, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Tak vysvobodil David všechno, co Amálekovci pobrali; i obě své ženy David vysvobodil. 1 Samuelova 30,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.